دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
 
 
img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹

کارگاه (وبینار) جستجوی پیشرفته در مطالعات مرور نظام مند برگزار شد

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه (وبینار) جستجوی پیشرفته در مطالعات مرور نظام مند

شبکه مرور نظام مند برگزار می کند: کارگاه (وبینار) جستجوی پیشرفته در مطالعات مرور نظام مند ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹

چهارمین سری از مجموعه ی آموزش مجازی

چهارمین قسمت از مجموعه ی آموزش مجازی "مرور کتاب راهنمای کاکرین برای مرورهای نظام‌مند" ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

سومین سری از مجموعه ی آموزش مجازی

سومین قسمت از مجموعه ی آموزش مجازی "مرور کتاب راهنمای کاکرین برای مرورهای نظام‌مند" ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

مرور زنده به روز شده کاکرین: کاربرد پلاسمای افراد بهبود یافته از COVID_۱۹ در درمان مبتلایان

مرور زنده به روز شده کاکرین: کاربرد پلاسمای افراد بهبود یافته از COVID_۱۹ در درمان مبتلایان ..

ادامه...
  • برگه پنجم
  • برگه پنجم
  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم